تبلیغات
ღپـــــــــــــادشاه دلـــــــــــهاღ - مشکلاتـ خاصـ خودمو دارمــــــــــــ!!

ღپـــــــــــــادشاه دلـــــــــــهاღ

مشکلاتـ خاصـ خودمو دارمــــــــــــ!!

همینطور کهـ یهـ ماهـ در سالـ نمیـذارنـ کسیـ چیزیـ بخورهـ کهـ فقیرا رو درکـ کنیمـ

یهـ ماهـ همـ بیانـ همینجوریـ بهمونـ پولـ بدنـ صفا کنیمـ ببینمـ پولدارا چیـ می‌کشنـ !


****************************************************

تویـ پارکـ قدمـ میـ زدمـ یهـ بچهـ 3 یا 4 سالهـ دستاشو پشتشـ گرهـ زدهـ بود تند را میرفتـ

مامانشمـ پشتـ سرشـ هیـ میـ گفتـ امیر محمد صبر کنـ وایسا کارتـ دارمـ....

یهـ دفهـ وایساد داد زد : اهـ... مامانـ ولمـ کنـ دیگهـ منمـ مشکلاتـ خاصـ خودمو دارمــــــــــــ!!

+ نوشته شده در شنبه 28 مرداد 1391 ساعت 12:53 ب.ظ توسط ماریا نظرات |